28 czerwca, 2013

STERGAMES SA odwołanie publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Raport Bieżący nr 32/2013

Zarząd SterGames S.A. zmuszony jest odwołać planowaną na 28 czerwca br. publikację raportu rocznego za 2012 rok.

Przyczyną nieuzyskania pozytywnej opinii biegłego rewidenta jest brak pełnej dokumentacji Spółki, której nie dostarczył poprzedni Zarząd.

Aktualny Zarząd dopełni wszelkich starań, ażeby sprawozdanie zostało dokończone w jak najkrótszym możliwym terminie.

Nowa data publikacji raportu rocznego wyznaczona zostaje na 31 lipca 2013 roku.

Daty publikacji raportów kwartalnych pozostają bez zmian.

Aktualne terminy publikacji raportów kwartalnych:

raport za II kwartał 2013 r. – 14 sierpień 2013 r.

raport za III kwartał 2013 r. – 13 listopad 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.