18 kwietnia, 2013

STERGAMES SA publiczna oferta akcji serii D – korekta RB nr 15/2013

Raport Bieżący nr 17/2013

Zarząd STERGAMES S.A. informuje, iż w związku z omyłką pisarską dokonał korekty treści ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii D spółki STERGAMES S.A.

Niniejszym przedstawia prawidłową treść publikacji ogłoszenia w związku z ofertą publiczną akcji serii D, przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółka jednocześnie informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2013 r. złożyła wniosek o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.