14 sierpnia, 2013

STERGAMES SA Raport Kwartalny – II kwartał 2013 r. STERGAMES S.A.

Raport Kwartalny nr 43/2013

Zarząd SterGames S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2013r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.