14 maja, 2013

STERGAMES SA Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Raport Kwartalny nr 27/2013

Zarząd SterGames S.A. przekazuje do publicznej wiadomości okresowy raport Spółki za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”