9 lipca, 2013

STERGAMES SA rozwiazanie umowy z autoryzowanym doradca

Raport Bieżący nr 34/2013

Zarzad SterGames S.A. informuje, iz dokonane zostalo polubowne rozwiazanie umowy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradca.

Spolka prowadzi rozmowy z innymi Autoryzowanymi Doradcami w celu podpisania umowy o wspolpracy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.