16 kwietnia, 2013

STERGAMES SA treść ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii D

Raport Bieżący nr 15/2013

Zarząd STERGAMES S.A. niniejszym przedstawia treść publikacji ogłoszenia w związku z ofertą publiczną akcji serii D, przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółka jednocześnie informuje, iż złożenie wniosku o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpi w dniu jutrzejszym.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.