23 kwietnia, 2013

STERGAMES SA treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG nr 78/2013 – emisja Akcji serii D z zachowaniem prawa poboru

Raport Bieżący nr 22/2013

Zarząd STERGAMES S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku w nr 78/2013 (poz. 5471) Monitora Sądowego i Gospodarczego opublikowane zostało ogłoszenie Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

18 kwietnia 2013 roku w raporcie bieżącym nr 17/2013 Emitent informował o złożeniu wniosku do MSiG w sprawie publikacji ogłoszenia o ofercie publicznej Akcji serii D. Treść ogłoszenia została przekazana do publicznej wiadomości jako załącznik do wspomnianego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu przekazujemy treść ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.