22 kwietnia, 2013

STERGAMES SA uchwała KDPW nr 291/13

Raport Bieżący nr 20/2013

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 19/04/2013 r. uchwałę nr 291/13. Pełna treść uchwały przedstawiona jest w załączniku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.