22 marca, 2013

STERGAMES SA wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZA

Raport Bieżący nr 12/2013

Zarząd STERGAMES S.A. na wniosek Akcjonariuszy Adama Rudnickiego i Marty Jasińskiej dokonał stosownej zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.04.2013 r. W załączeniu Zarząd STERGAMES S.A. przekazuje aktualny porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.