27 września, 2013

STERGAMES SA wykonanie kary pieniężnej nałożonej na Spółkę

Raport Bieżący nr 52/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”, „Spółka”) informuje iż, w związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1084/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 920/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 10.000,00 zł w związku z nieterminową publikacją raportu rocznego za 2012 r., Emitent w dniu 26 września 2013 r. dokonał zapłaty ww. kwoty na konto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, tj. „Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom” z siedzibą w Warszawie. Darowizna przekazana zostanie dla Franciszka Przybyły.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.