25 kwietnia, 2013

STERGAMES SA zmiana na stanowisku prezesa zarządu

Raport Bieżący nr 24/2013

Zarząd Spółki SterGames S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) informuje niniejszym, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 25 kwietnia 2013 r. przyjęta została rezygnacja Pana Patryka Cebuli z funkcji Prezesa Zarządu Spółki złożona w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Jednocześnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 25 kwietnia 2013 r. uchwałą Rady Nadzorczej powołano na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Międlara.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”