3 czerwca, 2013

STERGAMES SA zwołanie ZWZA

Raport bieżący z plikiem 17/2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 w Krakowie, w Restauracji „Aperitif”, przy ulicy Siennej 2.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz ze wzorem pełnomocnictwa.