15 listopada, 2014

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2014 roku

Raport Bieżący nr 44/2014

Centurion Finance S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 listopada 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.