3 lipca, 2015

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport Bieżący nr 21/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 lipca 2015 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.