18 sierpnia, 2015

Umowy pożyczek

Raport Bieżący nr 24/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2015 roku zostały zawarte umowy pożyczek pomiędzy Centurion Finance S.A., a podmiotami, które nie wyraziły zgody na publikacje swoich danych, zwanymi dalej pożyczkodawcami.

Zgodnie z umowami, pożyczkodawcy udzielają pożyczek pieniężnych w łącznej kwocie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Kwota pożyczek wykorzystana zostanie na bieżącą działalność Spółki oraz inwestycje.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 7,5% w skali roku. Zwrot pożyczek nastąpi w terminie do 31.12.2015r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.