8 listopada, 2013

Wygaśnięcie umowy z autoryzowanym doradcą

Raport Bieżący nr 56/2013

Zarząd Centurion Finance S.A. (poprzednia nazwa Stergames SA) z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 07.11.2013 wygasła umowa zawarta z Autoryzowanym Doradcą – Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego funkcjonowania spółki na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”