12 lipca, 2014

Zakup aktywów

Raport Bieżący nr 34/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż w dniu 11.07.2014r. nabył w transakcjach rynkowych na GPW akcje spółki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii za kwotę 142 833,68 zł.

W celu ochrony interesów Spółki nazwa podmiotu nie zostaje ujawniona.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.