25 kwietnia, 2014

Zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 12/2014

Pełniący obowiazki Zarządu Centurion Finance S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Centurion Finance S.A., a podmiotem, który nie wyraził zgody na publikacje swoich danych, zwanym dalej pożyczkodawcą.

Zgodnie z umowa pożyczkodawca udziela pożyczki pieniężnej w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kwota pożyczki wykorzystana zostanie na bieżącą działalność Spółki oraz inwestycje.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 14.5% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie 30 grudnia 2014 roku. Pożyczkodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.