7 kwietnia, 2016

Zawarcie umów pożyczek

Raport Bieżący nr 9/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniach 16.09.2015 r. oraz 10.11.2015 r. zawarł dwie umowy pożyczek z Pożyczkodawcami, którzy nie wyrazili zgody na publikację swoich danych.

Łączna kwota pożyczek wynosi 2 430 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych). Pożyczki zostały udzielone na rozwój bieżącej działalności Spółki oraz inwestycje.

Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie 7,5 % w skali roku. Termin zwrotu pożyczek został określony na dzień 31.12.2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.