17 marca, 2014

Zawiadomienie od akcjonariusza

Raport bieżący 4/2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Krakowie, informuje o otrzymaniu od Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia nabycia w dniu 10.03.2014 r. 588 191 sztuk akcji Spółki.

W dniu 10.03.2014 znajdowało się na rachunku Twinlight Finance Limited 1 733 992 sztuk akcji Spółki stanowiących 34% udziału w kapitale zakładowym i 34% głósów na WZA Spółki.