15 lutego, 2016

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015

Raport Bieżący nr 4/2016

Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku. Zgodnie z treścią raportu nr 1/2016 publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku planowana była na dzień 15 lutego 2016 roku. Nowy termin publikacji raportu określony zostaje na dzień 19 lutego 2016 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.