30 kwietnia, 2015

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014

Raport Bieżący nr 15/2015

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z treścią raportu nr 1/2015 publikacja raportu rocznego za rok 2014 planowana była na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika z konieczności przygotowania zarówno sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego oraz zbadania tych sprawozdań przez biegłego rewidenta, natomiast dokumenty są w trakcie badania.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2014 określony zostaje na dzień 30 maja 2015 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.