27 kwietnia, 2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015

Raport Bieżący nr 13/2016

Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015. Zgodnie z treścią raportu nr 1/2016 publikacja raportu rocznego za rok 2015 planowana była na dzień 30 kwietnia 2016 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2015 określony zostaje na dzień 13 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.