30 września, 2014

Zwrot zaliczki oraz udzielenie pożyczki

Raport Bieżący nr 41/2014

W nawiązaniu do raportu 38/2014 z dnia 12.09.2014r. Zarząd Centurion Finance S.A. zawiadamia o podpisaniu porozumienia dotyczącego zwrotu kwoty 295 000 zł, które były przelane na zakup urządzeń specjalistycznych oraz jednocześnie zawiadamia o udzieleniu pożyczki w wysokości 311 000 zł temu samemu podmiotowi.

Zabezpieczeniem wyżej wymienionej kwoty pożyczki są maszyny i nieruchomości należące do tego przedsiębiorstwa oraz bieżące kontrakty.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”