Relacje inwestorskie

Informacja o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.


Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.


Funkcję animatora rynku pełni DM BDM S.A.

Data pierwszego dnia notowania akcji Spółki na rynku NewConnect: 30 sierpnia 2012 roku

Historyczne nazwy Spółki: SterGames S.A., Centurion Finance S.A.


Kontakt dla inwestorów:

Bartosz Boszko – Prezes Zarządu

kontakt@centurionsa.pl

Aktualne notowania i wykres Centurion Finance ASI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ładowanie danych...

Aktualne notowania Centurion Finance


Spółka notowana na:
GPW NewConnect