Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Bartosz Boszko – Prezes Zarządu

Łukasz Ochman – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Dominik Staroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Hajdukiewicz  – Zastępca Przewodniczącego

Aleksander Gil – Członek Rady Nadzorczej

Justyna Darmoń – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Szustkiewicz – Członek Rady Nadzorczej