Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Bartosz Boszko – Prezes Zarządu

Łukasz Ochman – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Justyna Darmoń – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Michał Hajdukiewicz  – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Aleksander Gil – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Barczyk – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szot – Członek Rady Nadzorczej