Centurion Finance ASI S.A.

Centurion Finance ASI S.A. jest alternatywną spółką inwestycyjną koncentrującą swoją działalność w segmencie Private Equity i Venture Capital w Polsce oraz poza granicami kraju. Głównymi obszarami działalności są transakcje o możliwie najwyższych stopach zwrotu.

Spółka uczestniczy między innymi w:

  • pierwszych ofertach publicznych (IPO),
  • ofertach prywatnych (private-placement),
  • emisjach z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru.

Spółka inwestuje w:

  • podmioty we wczesnym stadium rozwoju, gdzie przez zainwestowanie środków pieniężnych, można zwiększyć dynamikę ich rozwoju,
  • podmioty skrajnie przecenione, z wycenami znacznie odbiegającymi od wyceny księgowej i godziwej,
  • podmioty mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń.

Czytaj więcej


Relacje inwestorskie

W tej sekcji znajdą Państwo niezbędne dokumenty, raporty okresowe i komunikaty spółki. Dodatkowo, prezentujemy informacje o akcjonariacie, a także składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

Kontakt

Centurion Finance ASI S.A.

ul. Aleksandra Zająca 22
40 - 749 Katowice
kontakt@centurionsa.pl

KRS 0000396580
NIP 8943023131
REGON 021527685

Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Aleksandra Zająca 22, 40 - 749 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez   Sąd Rejonowy dla miasta Katowice VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580, NIP 8943023131, REGON 021527685, której kapitał zakładowy wynosi 8 707 928,70 zł (opłacony w całości).