Kontakt

Centurion Finance ASI S.A.

ul. Aleksandra Zająca 22
40 – 749 Katowice
tel: 735 100 333
kontakt@centurionsa.pl

KRS 0000396580
NIP 8943023131
REGON 021527685Formularz kontaktowy

     

     

    Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Aleksandra Zająca 22, 40 – 749 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez   Sąd Rejonowy dla miasta Katowice VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580, NIP 8943023131, REGON 021527685, której kapitał zakładowy wynosi 8 707 928,70 zł (opłacony w całości).