O spółce

Głównym obszarem zainteresowań są branże i sektory związane z:

  • energetyką,
  • wykorzystujące alternatywne źródła energii,
  • IT, usługami mobilnymi oraz nowymi technologiami,
  • wierzytelnościami i faktoringiem.

Spółka umożliwia udział inwestorom zewnętrznym inwestowanie w spółki portfelowe, a spółkom portfelowym pozyskiwanie kapitału.

Spółka poszukuje okazji do wyjścia z inwestycji poprzez fuzje, przejęcia odwrotne, upublicznianie spółek zależnych, poszukiwanie inwestora branżowego oraz wykupy managerskie.

Inwestycje są dokonywane po wnikliwej analizie kondycji finansowej spółek będących przedmiotem zainteresowania Centurion Finance ASI S.A. Spółka będzie współpracować ze specjalistami w dziedzinie ekonomii i finansów, księgowymi, biegłymi rewidentami, maklerami oraz doradcami inwestycyjnymi.

Okazje inwestycyjne są poszukiwane na rynku GPW, NewConnect, Catalyst, giełdach zagranicznych oraz rynku niepublicznym w Polsce i zagranicą.

Z wypracowanych zysków spółka dokonywać będzie kolejnych inwestycji i zależnie od woli udziałowców wypłacać dywidendę lub dokonywać nabycia akcji własnych.