30 marca, 2023

(3/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 3/2023

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Szota na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.