29 czerwca, 2019

(6/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 28.06.2019

Raport Bieżący nr 6/2019

Zarząd Centurion Finance S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku podjęło uchwały, których treść znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę zmieniającą Statut Spółki – w załączniku aktualny tekst jednolity Statutu oraz zestawienie dotychczas obowiązujących oraz uchwalonych zmian Statutu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.