10 lipca, 2020

(9/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 9/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 10 lipca 2020 roku umowy ze spółką INC S.A., której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki, wyłącznie na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.