29 stycznia, 2014

Transakcje osób powiązanych

Raport bieżący 2/2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) (dawnej SterGames S.A.), informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014 roku otrzymał informację, że osoba blisko powiązana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Dominikiem Staroniem, dokonała zakupu 9.000 akcji zwykłych Spółki w dniu 15 kwietnia 2013 roku po cenie 0.17 zł za 1 akcję. W dniu 22 kwietnia 2013 roku, osoba ta sprzedala 9.000 akcji Spolki po cenie 0,19 zl za 1 akcje.

Transakcja została przeprowadzona w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie.