10 stycznia, 2018

(1/2018) Harmonogram raportów okresowych

Raport Bieżący nr 1/2018

Zarząd Centurion Finance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2017 roku – w dniu 14 lutego 2018 roku

– raport za I kwartał 2018 roku – w dniu 15 maja 2018 roku

– raport za II kwartał 2018 roku – w dniu 14 sierpnia 2018 roku

– raport za III kwartał 2018 roku – w dniu 14 listopada 2018 roku

– raport roczny za 2017 rok – w dniu 30 maja 2018 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”