14 lutego, 2018

(2/2018) Raport kwartalny 4Q 2017

Raport Kwartalny nr 2/2018

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.