2 czerwca, 2018

(1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 1/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r., które odbędzie się o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. A. Zająca 22. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.