8 stycznia, 2019

(1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport Bieżący nr 1/2019

Zarząd Centurion Finance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2018 roku – w dniu 14 lutego 2019 roku

– raport za I kwartał 2019 roku – w dniu 15 maja 2019 roku

– raport za II kwartał 2019 roku – w dniu 14 sierpnia 2019 roku

– raport za III kwartał 2019 roku – w dniu 14 listopada 2019 roku

– raport roczny za 2018 rok – w dniu 30 maja 2019 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”