14 lutego, 2019

(2/2019) Raport kwartalny 4Q 2018

Raport Kwartalny nr 2/2019

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.