26 czerwca, 2020

(1/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lipca 2020 roku

Raport bieżący z plikiem 1/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 lipca 2020 roku na godzinę 12.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusz Radosław Chorabik, Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, przy ul. Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.