20 czerwca, 2020

(7/2020) Powołanie Prezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 7/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie – Pan Łukasz Ochman został wybrany na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

W załączeniu życiorys zawodowy i informacje wymagane przez regulamin NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”