2 czerwca, 2017

(10/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 10/2017

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r., które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. A. Zająca 22. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.