19 czerwca, 2017

(8/2017) Powołanie Prezesa Zarządu

Raport Bieżący nr 8/2017

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie – Pan Łukasz Ochman został wybrany na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

W załączeniu życiorys zawodowy i informacje wymagane przez regulamin NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”