14 sierpnia, 2017

(10/2017) Raport kwartalny 2Q 2017

Raport Kwartalny nr 10/2017

Zarząd Centurion Finance S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z komunikatem ESPI nr 9/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.