30 czerwca, 2017

(11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Raport bieżący 11/2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Pani Joanna Boszko: 61 775 270 akcji, które stanowiły 100% głosów na ZWZA oraz stanowią 70,94% w ogólnej liczbie głosów.