29 czerwca, 2021

(11/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 11/2021

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pani Joanny Boszko do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.