28 czerwca, 2023

(12/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 27 czerwca 2023 roku

Raport Bieżący nr 12/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku podjęło uchwały, których treść zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.