16 sierpnia, 2020

(13/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 13/2020

W związku z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”), polegającego na nieprzekazaniu w odpowiednim terminie raportu za II kwartał 2020 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. raport za II kwartał 2020 roku miał zostać opublikowany w dniu 14 sierpnia 2020 r. W wyniku problemów technicznych raport ten został opublikowany 15 sierpnia.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”