15 sierpnia, 2020

(12/2020) Raport kwartalny 2Q 2020

Raport Kwartalny nr 12/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.