4 września, 2020

(15/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 15/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2020 roku otrzymał oświadczenie Pana Piotra Międlara, Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o rezygnacji z pełnionej funkcji oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 4 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.