28 listopada, 2022

(16/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 16/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 listopada 2022 roku otrzymał oświadczenie Pana Grzegorza Szustkiewicza, Członka Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 28 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.